Home2021-12-07T13:31:05+01:00

Kenaz

Wij zorgen dat je inhoudelijke competentie tot haar recht komt door het verfijnen van je soft skills

TRAINING

CONSULTANCY

Masterclasses

Essentiële communicatie vaardigheden

5 oktober 2023 - 30 november 2023

Omgaan met weerstand bij je Stakeholders

5 oktober 2023 - 17 november 2023

Onze klanten

We hebben het voorrecht om te werken met uitzonderlijke organisaties. Verreweg het meest van wat we hebben geleerd komt van hen.

Kerncompetenties

Training: buy-in krijgen voor ideeën en aligneren met stakeholder belangen
Engagement: internaliseren van waarden en gedrag met toepassing op het terrein van bedrijfscultuur, veiligheid en absenteïsme

Wetenschappelijk onderbouwd

We baseren onze modellen en interventies steeds op solide wetenschappelijk onderzoek, eerder dan op wat op dat moment goed in de markt zou liggen.

Whole in One

Opdat een training zou renderen zijn het vergroten van kennis en het aanreiken van vaardigheden noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden. Het echte leren gebeurt on-the-job. Kennis, vaardigheden, overtuigingen, omgeving en real-life leren in één proces.

Meetbare resultaten

Indien de klant dit op prijs stelt worden effectmetingen uitgevoerd voor, onmiddellijk na de interventie en enige tijd later. Wat gemeten wordt, zijn op de eerste plaats effecten die door derde partijen geconstateerd worden. Hiermee gaan we een flinke stap verder dan de courante satisfactiemetingen.

Nieuws

Wenst u met ons samen te werken?

Ga naar de bovenkant