5 vragen die je moet stellen in je Stakeholder-analyse

  1. Wie zijn ze?

Het gaat om individuen of groepen die een invloed hebben op het gunstig verloop en dus ook het eindresultaat van je project EN waar jij ook invloed kan op uitoefenen. Voorbeeld: de Regulator kan een grote invloed hebben, maar de kans dat jij de regelgeving kan beïnvloeden is wellicht niet zeer groot. Daarom neem je hem om pragmatische redenen niet op in je analyse.

  1. Wie zijn sleutel-Stakeholders?

Stakeholdering vraagt tijd en energie. Je zal selectief moeten zijn. Investeer daarom enkel in de grote vissen.  Je kan dit simpel doen door de potentiële impact van elk van hen in te schalen van 0 tot 10. Aan wie boven de 5 zit, geef je extra aandacht. De inschatting die je maakt zal subjectief zijn. Daarom is het wijs om aan iemand die, net als jij, het project goed kent en die misschien al een tijdje langer meeloopt dan jijzelf, te vragen om dezelfde inschatting te maken. Leg dan de resultaten naast elkaar en bespreek mogelijke verschillen.

  1. Wie zullen later sleutel-Stakeholders zijn?

Elk project heeft een levensloop waarin het gewicht van Stakeholders kan evolueren. Het is belangrijk om nu al aandacht te besteden aan de Stakeholders die pas later cruciaal zullen worden door hen periodiek over de voortgang van het project te informeren.

  1. Wie heeft invloed op wie?

Vraag je voor elk van je sleutel-Stakeholders af met wiens mening ze rekening houden, wie voor elk van hen opinieleiders zijn. Die opinieleiders zijn de partijen waar je in eerste instantie in investeert omdat zij de grootste hefboom hebben. Als je hen aan je kant hebt zorgen zij ervoor dat ook anderen aan boord komen zonder dat jij zelf er nog veel moet in investeren. Op die manier kan je nog selectiever met je energie omgaan.

  1. Wie kan een torpedo lanceren?

Vraag je af (en toets je inschatting aan de mening van anderen) wiens belang, objectief of subjectief, door je project kan geschaad worden, en vervolgens, of die partij macht kan mobiliseren om je project ernstig te schaden. Als dit het geval is moet je vroeg genoeg het initiatief nemen om met haar of hem rond de tafel te gaan zitten.