Zowel op professioneel als op privévlak is het belangrijk jezelf in te schalen op het vlak van assertiviteit. Nadat je op de hoogte bent van hoe je je verhoudt ten aanzien van anderen, zal communicatie een belangrijke rol spelen.

Welke wetten bestaan er rond communicatie en hoe versterk ik mezelf hierin? Hoe ga ik om met manipulatie? Welke ‘wapens’ kan ik hiertegen gebruiken? Hoe reageer ik op kritiek en hoe kan ik daar op een constructieve manier mee omgaan?

Aan het einde van het leertraject zullen de deelnemers:

  • Hun eigen stijl op het vlak van assertiviteit kunnen identificeren.
  • Sub-assertieve en agressieve gedragingen bij anderen beter begrijpen.
  • Geëxperimenteerd hebben met concrete gedragingen die meer respectvol zijn ten opzichte van henzelf en ten opzichte van anderen.
  • Hun assertiviteit ontwikkeld hebben zowel op het werk als in hun privéleven.
  • Demonstratie van de kernconcepten aan de hand van korte experimenten en videodemonstraties
  • PowerPointpresentatie
  • Real life toepassingen met een buddy als klankbord
  • Oefeningen met individuele feedback

Zowel de vaardigheden als de attitudes rond assertiviteit verschillen niet in functie van hiërarchisch niveau of opleidingsniveau.

Om pedagogische redenen dient het wel aanbeveling om de groepen homogeen te maken.