Niemand werkt in isolement. De resultaten die men behaalt worden altijd mee beïnvloed door de goodwill van anderen om een bijdrage te leveren.

In dit programma wordt de basis gelegd om goed met anderen samen te werken. Het zal heel duidelijk worden hoe de eigen manier van doen het gedrag van anderen beïnvloedt en welke kennis men hierin zelf kan maken.

Concreet leren de deelnemers:

 • inzicht verwerven in hun huidige communicatiestijl
 • andere communicatiestijlen kennen
 • wanneer welke stijl te gebruiken en flexibel te wisselen tussen verschillende stijlen
 • inzicht verwerven in de verschillende karaktertypes van de mensen rondom hen
 • het karaktertype van mensen inschatten
 • zichzelf optimaal voorbereiden op een concrete situatie

Na afloop van de training is een deelnemer effectiever in het communiceren met mensen waarmee hij/zij samenwerkt. Hij/zij kan op basis van de situatie waarin hij/zij zich bevindt of op basis van het karaktertype dat voor hem/haar zit de meeste effectieve communicatiestijl bepalen en toepassen. Op die manier bereikt de deelnemer zijn/haar doel en ervaart zowel hij/zij als de ander een betere verstandshouding en samenwerking.

 • Instrumenten voor zelfreflectie (vragenlijst + rapport)
 • Demonstratie van de kernconcepten aan de hand van korte experimenten en videodemonstraties
 • PowerPoint presentatie.
 • Real life toepassingen met een buddy als klankbord.
 • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemers

Deze opleiding is open voor iedereen die zijn communicatie met anderen wil verbeteren en er de basisdynamiek van wenst te doorgronden.