Wil je graag de dingen goed doen? En, bedoel je dan eigenlijk “perfect”? Probeer je steeds 100% na te streven en kan je moeilijk fouten van jezelf tolereren? Leg je de lat steeds hoger en voel je steeds een knagend stemmetje dat het nooit goed genoeg is, voor jezelf maar misschien ook voor een ander? Misschien heb je moeite met dingen uit handen te geven omdat je van mening bent dat je het beter zelf doet dan de ander? Of omdat je geen controle meer hebt wanneer je het aan de nader overlaat?

Met de dingen goed willen doen, is uiteraard niets mis. Ben jij een perfectionist, dan zal je ook erkennen dat perfectionisme vaak niet enkel een vloek is, maar toch ook een zegen. Het heeft je op heel wat vlakken gebracht waar je nu staat, wat je nu doet, zelfs wie je nu bent en hoe je in het leven staat. Wanneer de lat echter onrealistisch hoog komt te liggen en wanneer de tijd, de energie en de inspanning die je hiervoor moet leveren niet meer opwegen tegen het resultaat, dan kan je zelf en je omgeving eronder gaan lijden.

Doel is om op een interactieve manier denk – en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme te herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds zal aldus de uitdaging zijn. Kortom, je komt er niet van los, maar je kan er wel mee verder.

Twee trainingsdagen met 1 à 2 weken tussen. Theoretische inzichten worden aan de praktijk getoetst via interactieve uitwisseling, een werkboek met invuloefeningen/opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing, brainstorming en uitwisseling in kleine groepen, tussentijdse toepassing en reflectie. Deelnemers ontvangen een werkboek waarmee ze tijdens de sessies en tussentijds aan de slag gaan. Tussentijds ontvangen deelnemers via email korte reflectie-en toepassingsoefeningen. Dit werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na deze training zelf verder met het thema aan de slag te blijven gaan.

Het programma is evidence-based met inzichten uit de neurobiologie, cognitieve gedragswetenschappen en positieve psychologie. Ze werden vertaald naar praktisch bruikbare inzichten, tips en technieken.

De training richt zich op mensen die persoonlijk met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan.