“Heel goede balans tussen een ’theoretisch’ kader en heel praktische vertaling. Er worden methodes aangereikt waarvan je het nut begrijpt en morgen kan toepassen.”

Wouter Debuysscher, Brand Manager, AstraZeneca

“Beknopt en recht naar de kern. Dus duidelijk en zinvol, goede balans theorie en praktijk.”

Sylvie Corthout, Chief Accountant, Dr. Oetker

“De training schets een mooie mix van verschillende inzichten die aan mij en derden hun beweegreden geven.”

Tinne Gala, Project Management Office Europe Specialist, Sibelco

“De training geeft goede inzichten en is heel praktisch door de verschillende oefeningen die vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers.”

Tina Bockstal, Brady