Concepten en interventiestrategieën geven een instrumentarium dat nog de toets van de praktijk moet doorstaan. De onderliggende wetmatigheid is dat men gaat van inzicht naar toepassing.

On the job Training draait deze sequence om. De interventie komt eerst, de onderliggende concepten worden later aangereikt om het geleerde te consolideren.

Op het einde van de interventie zullen stakeholders elkaars positie veel beter begrijpen en vertaald hebben in heel concrete onderliggende afspraken inclusief een proces om deze op te volgen en bij te sturen

 1. Oriënterend gesprek met project owner
 2. Kadering van de interventie aan alle betrokkenen
 3. Uitzetten van de stakeholdering vragenlijst die de mate van engagement en alignering van verschillende stakeholders in kaart brengt.
 4. Sessie van een halve dag waarin alle stakeholder worden samengebracht en via verbindende dialogen komen tot meer onderling begrip en tastbare afspraken
 5. Coaching van de project owner in hoe het proces verder op te volgen
 6. Follow up sessie met alle betrokkenen om de vooruitgang te consolideren en de alignering nog verder aan te scherpen

NOOT: indien mogelijk volgen de leden van het kernteam van het project eerst de 2-daagse classroom training van Stakeholdering.

Een intact projectteam en (een vertegenwoordiging van) alle sleutelstakeholders

  “Zeer leerrijk en nuttige tijdsbesteding. Aan de hand van theorie en praktijkoefeningen probeer je al meteen de materie eigen te maken. Je moet je wel durven openstellen voor nieuwe dingen en naar jezelf durven kijken!”

  Marieke Siemons, Market Access Associate, AstraZeneca

  “De meest inspirerende opleiding die ik sinds lang gehad heb. Dank je wel om je kennis te delen.”

  Heidi Sierens, HR Training & Development, Telenet

  “Op basis van cases en oefeningen wordt interessante kennis je eigen gemaakt.”

  Stefan Moris, Janssen Pharmaceutica

  “Dit programma leert je om stil te staan bij zaken waar je anders niet over nadenkt en die kunnen zeker bijdragen in de professionele wereld.”

  Steven Helsen, Janssen Pharmaceutica

  “Deze training zou een ‘must’ moeten zijn in een bedrijf. Het is een heel leerzaam programma, zowel op professioneel als op privé vlak.”

  Patricia Bertels, Sr. Specialist, Janssen Pharmaceutica

  “Quick deep dive in concrete acties om meer impact te hebben (op een gestructureerde achtergrond).”

  Johan Vanwetswinkel, Telenet

  “One of the most efficient trainings I had in the past 10 years.”

  David Gallacher, Janssen Pharmaceutica

  “It is one of the best programs I ever attended.”

  Hua Rong Lu, Janssen Pharmaceutica