Vaak hebben veel partijen een invloed op de uitkomst van een project of van een taak. Soms zijn hun agenda’s en belangen gelijklopend, soms niet helemaal. Om effectief en efficiënt te zijn loont het om te investeren in het beheren van stakeholder relaties.

Op het eind van deze dag zullen deelnemers:

  • Een beter inzicht hebben in de dynamieken van territoria
  • Hun vaardigheden hebben verdiept om niet productief territorium gedrag te begrijpen en bij te sturen
  • Over een ruimer repertorium beschikken om bondgenootschappen met stakeholders uit te bouwen
  • Beter kunnen omgaan met macht en met machtsfiguren
  • Kunnen bemiddelen tussen stakeholders die botsen
  • Aanreiken en bespreken van modellen
  • Inoefenen van de technieken
  • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemer

Groepen van max 12 experten, projectleiders of stafmedewerkers die in een complexe omgeving dingen moeten gedaan krijgen

Nota: We bieden dit programma ook in-company aan en stemmen daarvoor graag met je af, zodat we een training op maat kunnen voorstellen.

De prijs per deelnemer voor deze 1-daagse masterclass bedraagt € 690 inclusief lunch en cursusmateriaal.

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de aanvang van de masterclass.