Of je presentaties nu als eerste bedoeling hebben om te informeren, tot een beslissing te komen of om te inspireren, altijd zal je communicatie 2 lagen hebben: een rationele (facts en figures) en een belevingslaag: de interpretatie van de feiten. Storytelling is het uitgelezen instrument om de beleving mee aan te spreken.

Na deze eendaagse training zullen de deelnemers:

  • Weten welke vormen van Storytelling er bestaan
  • Een story-lijn kunnen uittekenen om een vooraf bepaald doel te bereiken
  • Anekdotes, getuigenissen en metaforen gericht en gedoseerd kunnen gebruiken
  • Hun publiek kunnen meenemen in een verhaal dat hun perspectief verruimt en verandering ondersteunt
  • Verhalen authentiek kunnen brengen
  • De aandacht onmiddellijk trekken en vasthouden
  • Vooral: begrijpen dat Storytelling geen kunst is, maar een VAK dat heel systematisch kan geleerd worden door iedereen

Oefenen met eigen situaties staat centraal. Het leerproces wordt ondersteund met demo’s, peer coaching en gerichte verhaaltechnische input.

Iedereen die presentaties geeft waarbij het belangrijk is dat zowel de rationaliteit als het hart aangesproken worden.