Elke stakeholder heeft zijn eigen doelstellingen, belangen en gevoeligheden. Die op één lijn krijgen met je eigen agenda is niet vanzelfsprekend.

Het verschil tussen falen en slagen hangt grotendeels af van je diplomatieke vaardigheden. Met respect zoeken naar oplossingen die alle partijen ten goede komen is de sleutel. De Stakeholdering® trainingen tonen je hoe het spel gespeeld wordt.

Aan deelnemers de inzichten en vaardigheden aanreiken om bij stakeholders commitment te creëren voor hun project.

Inhoud:

Als leidraad gebruiken we het Kenaz MAPTAR®-model:

 • M apping
 • A lliance
 • P rominence
 • T hinking
 • A ction
 • R edirecting

Meer bepaald gaat dit over:

 1. Mapping: je stakeholders in kaart brengen: wat hun huidige positie is ten aanzien van je project, welke migraties op het vlak van betrokkenheid je wenst en wat voor elk van hen essentieel belangrijk is in hun business en voor hun succes.
 2. Alliance: Hoe bouw je vertrouwen op, zowel in jouw competentie als in je intentie om respectvol met je stakeholders om te gaan?
 3. Prominence: Hoe zorg je ervoor dat jouw project op het radarscherm van elk van je stakeholders komt en blijft?
 4. Thinking: Hoe zorg je ervoor dat de bril waarmee ze naar jouw project kijken genuanceerd en positief wordt of blijft?
 5. Action: Hoe zorg je ervoor dat ze zich daadwerkelijk voor het project engageren?
 6. Redirecting: Wanneer je op weerstand botst, hoe buig je die dan om?

Er wordt extra aandacht besteed aan volgende cruciale elementen:

 1. Je eigen sterktes en ontwikkelpunten op het vlak van beïnvloeding
 2. Hoe kan je inspelen op de beslisstijl van sleutelstakeholders?
 3. Hoe ga je om met machtsfiguren?
 4. Hoe breng je de territoriumgevoeligheid van verschillende stakeholders op één lijn?

 

Om de leerdoelstellingen zo scherp mogelijk te maken, leggen de deelnemers vooraf een vragenlijst over hun beïnvloedingsstijl voor aan hun omgeving.

Er zullen concepten en technieken worden aangereikt die door de deelnemers stap voor stap worden toegepast op hun eigen project en met collega’s besproken.

Opdat de trainingsinspanning maximaal resultaat zou hebben is het belangrijk dat er samen nagedacht wordt over manieren om dit systematisch in de praktijk om te zetten en te blijven opvolgen.

Het traject wordt gestart met een individuele intake en afgesloten met een individueel synthesegesprek.

Groepen van maximum 12 deelnemers voor wie het in hun functie van belang is om hun ideeën ingang te laten vinden: projectleiders, stafmedewerkers en leidinggevenden.

“Zeer leerrijk en nuttige tijdsbesteding. Aan de hand van theorie en praktijkoefeningen probeer je al meteen de materie eigen te maken. Je moet je wel durven openstellen voor nieuwe dingen en naar jezelf durven kijken!”

Marieke Siemons, Market Access Associate, AstraZeneca

“De meest inspirerende opleiding die ik sinds lang gehad heb. Dank je wel om je kennis te delen.”

Heidi Sierens, HR Training & Development, Telenet

“Op basis van cases en oefeningen wordt interessante kennis je eigen gemaakt.”

Stefan Moris, Janssen Pharmaceutica

“Dit programma leert je om stil te staan bij zaken waar je anders niet over nadenkt en die kunnen zeker bijdragen in de professionele wereld.”

Steven Helsen, Janssen Pharmaceutica

“Deze training zou een ‘must’ moeten zijn in een bedrijf. Het is een heel leerzaam programma, zowel op professioneel als op privé vlak.”

Patricia Bertels, Sr. Specialist, Janssen Pharmaceutica

“Quick deep dive in concrete acties om meer impact te hebben (op een gestructureerde achtergrond).”

Johan Vanwetswinkel, Telenet

“One of the most efficient trainings I had in the past 10 years.”

David Gallacher, Janssen Pharmaceutica

“It is one of the best programs I ever attended.”

Hua Rong Lu, Janssen Pharmaceutica