In professionele organisaties gaat men er vaak van uit dat de kwaliteit van een idee of voorstel garant staat voor de acceptatie ervan. De praktijk toont aan dat dit een weliswaar noodzakelijke maar lang niet voldoende voorwaarde is voor het doen ingang vinden van een idee.

Aan deelnemers de inzichten en vaardigheden aanreiken om goodwill te creëren voor hun ideeën en deze vervolgens te laten accepteren.

Op het einde van het programma zullen de deelnemers:

  • Een verdiept inzicht in de eigen stijl van beïnvloeding hebben en de gevolgen ervan.
  • Een verdiept inzicht hebben in strategieën van beïnvloeding en hun indicaties.
  • Beschikken over verruimde mogelijkheden in het uitbouwen van allianties en in het constructief spelen van het politieke spel.
  • Beschikken over een vergrote competentie om een boodschap te laten accepteren.
  • De noodzaak begrijpen om de taal van de andere te spreken om gehoord te worden.
  • Aanreiken en bespreken van modellen
  • Inoefenen van de technieken
  • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemers

Groepen van 12 deelnemers voor wie het in hun functie van belang is om hun ideeën ingang te laten vinden: projectleiders, stafmedewerkers en leidinggevenden.