Nooit meer mis!

Niet geschoten is altijd mis… toch? Zou je denken. Maar, in deze tijden besparen we maar beter op onze energie, ook in je professionele interacties. De energie die je kunt investeren in je werkrelaties is namelijk beperkt. Ons bord ligt vol met inhoudelijke taken en zo op het eind van het jaar, moet er toch altijd nog wat extra werk verzet worden. Je kan dus maar beter zuinig omspringen met je tijd en energie. Of om het in ‘Kenaz-taal’ te zeggen: richt de juiste pijlen op de juiste stakeholders!

Je kon al lezen hoe je stakeholders in 5 verschillende categorieën kunnen opgedeeld worden. Je maakt daarvoor een inschatting op twee factoren: Acceptatie & Energie. Hoe dat precies in zijn werk ging, kan je teruglezen in onze vorige blog. Dat geeft je echter nog geen voldoende antwoord op de vraag: Doet iedere stakeholder er toe? Is elke stakeholder even belangrijk en hoe kunnen we onze interventies daarop afstemmen?

Een model dat nog steeds staat als een huis is de Mendelow Matrix. Om te bepalen welke stakeholders prioritair zijn hou je rekening met twee elementen:

 • Power: In welke mate heeft je stakeholder invloed op het slagen of mislukken van je voorstel? Of, in hoeverre kunnen ze een kettingreactie veroorzaken bij andere stakeholders? Hou dus zeker ook rekening met de onderlinge invloeds- en machtsverhoudingen.
 • Interest: Wat is het niveau van betrokkenheid bij je project. Hoeveel belang heeft je stakeholder bij de uitkomsten ervan?

Met deze twee elementen in het achterhoofd, kunnen de volgende interventies je richting geven in het wel overdacht en zuinig omspringen met je tijd en energie:

Stakeholders met zowel veel Power als Interest: Het zijn directieleden, senior managers, stakeholders die een actieve rol spelen bij besluitvorming en de mogelijkheid hebben een project te beëindigen als ze ontevreden zijn. In je beïnvloedingsstrategie hebben ze de hoogste prioriteit.

 • Betrek hen zo actief mogelijk. Geef hen bijvoorbeeld de rol van ambassadeur voor je project.
 • Zorg voor regelmatig overleg waarin je uitzoekt wat echt bovenaan hun prioriteitenlijst staat en waarin je zoveel mogelijk informatie deelt.
 • Vraag hun mening en demonstreer dat je dit meeneemt in je verdere stappen.

Stakeholders met veel Power, maar weinig Interest: Denk aan machtige stakeholder die slechts zijdelings betrokken zijn

 • Hou ze tevreden aangezien hun belang in een andere fase van het project kan wijzigen.
 • Wees selectief met je informatie: deel geen info waar ze niet op zitten te wachten.
 • Zet positieve gevolgen van genomen beslissingen in het licht.

Stakeholders met minder Power, maar wel veel Interest: Denk bijvoorbeeld aan werknemers die geïmpacteerd zullen worden door de verandering.

 • Hou deze groep op de hoogte: nodig ze uit bij presentaties en geef hen toegang tot beschikbare informatie.
 • Betrek ze zo vroeg mogelijk aangezien ze op een later moment belangrijk worden in het implementatieproces.
 • Laat ze lobbyen bij stakeholders met veel macht. Ze hebben namelijk vaak creatieve ideeën of extra input.

Stakeholders met weinig Power en weinig Interest: de groep die slechts heel onrechtstreeks betrokken is en het minst in staat is om een project te beïnvloeden.

 • In je aanpak hebben ze de laagste prioriteit. Je hoeft er dus geen specifieke tijd en energie in te investeren.
 • Vergeet ze niet, maar monitor ze zodat veranderende omstandigheden kunnen opgevangen worden.

Tijd en energie zijn kostbaar in elke organisatie. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen waar je mee samenwerkt. Je kan dus maar beter je pijlen richten op die stakeholders die echt van cruciaal belang zijn. Met bovenstaande kapstok schiet je dus nooit meer mis!

Hoe je dit combineert met de 5 verschillende categorieën van stakeholders en welke strategieën dan een garantie op succes zijn, lees je in onze volgende blogs.