Je herkent vast en zeker het volgende

In je projectteam is het je job aanbevelingen te doen voor bepaalde probleemstellingen. Vanuit je bewezen vakkennis doe je scherpe analyses en kom je tot een oplossing die je op de volgende projectvergadering wil voorstellen. Je bereidt je goed voor, zet alle feiten nog even op een rijtje. Uit alles blijkt dat je voorstel de weg vooruit is. ‘Hier moeten we voor gaan!’ Vol vertrouwen formuleer je de adviezen aan je projectteam. Maar helaas. Weinig reactie. Minieme impact. ‘Hoe kan het toch dat ze mij niet geloven? Ik weet niet meer hoe ik dit aan hun verstand kan krijgen.’

Dat er diplomatieke dynamieken meespelen en dat je hiertussen zal moeten navigeren kon je al lezen in onze blog over de noodzaak van diplomatie. De kernboodschap: naast rationele elementen, spelen ook andere factoren die bepalen of je iemand meekrijgt in je verhaal. De volgende formule kan je hierin nog wat extra inzicht geven:

Impact = Kwaliteit x Acceptatie.

Vrij vertaald, de impact van onze ideeën is niet enkel afhankelijk van de inhoudelijke kwaliteit van ons idee. Je voorstel heeft impact in de mate dat mensen dit ook accepteren.

In professionele organisaties waar expertise van zeer groot belang is, gaat men er echter nog vaak vanuit dat de kwaliteit van een idee of voorstel garant staat voor de acceptatie ervan. Een goed idee verkoopt zichtzelf wel omwille van zijn kwaliteit. Een briljant idee verdient omarmd te worden, juist omdat het zo briljant is. De acceptatie ervan zal dan automatisch wel volgen. Slecht nieuws. Dit is helaas wishful thinking.

Wil dat zeggen dat informatie niet belangrijk zou zijn. Helemaal niet. Meer zelfs, het is absoluut noodzakelijk. Warme lucht die goed verkocht wordt, blijft niet meer dan warme lucht en leidt tot weinig blijvende impact.

Mensen kennen hun vak, dus de kwaliteit zal in organisaties nooit een probleem zijn. Maar hoe boek je dan winst op de acceptatie? Hoe zorg je ervoor dat anderen bereid zijn hun schouders vol vertrouwen onder je project te zetten? Stakeholdering biedt daarop een antwoord. Moeilijk kort te beschrijven, maar eigenlijk komt het hier op neer. Mensen zullen meegaan in je verhaal als het ook hen een stap verder breng in wat voor hen belangrijk is. Acceptatie ontstaat in die mate dat je zichtbaar maakt dat je rekening houdt met de zorgen van de ander.

Kom er dus eerst achter wat er op het spel staat voor je stakeholder en zoek dan naar manieren om zichtbaar te maken hoe jouw project daar een bijdrage aan kan leveren. Wat brengt hen in beweging?

Je verdiepen in hun leefwereld is dus je eerste opdracht.

TIP: Heb je geen rechtstreekse toegang tot je stakeholder? Misschien is er een directere lijn met iemand vanuit het nabije netwerk. Deze zal je ongetwijfeld kunnen vertellen welke belangen er bij hem of haar spelen.