Doe je mise-en-place (2): bereid jezelf voor

Dat je je presentatie grondig voorbereidt staat buiten kijk. Als je ze alle kansen wil geven is er echter meer nodig: je moet je publiek voorbereiden én zorgen voor je eigen présence: jezelf voorbereiden.

In de vorige nieuwsbrief heb je al tips gekregen over manieren om je publiek voor te bereiden. In deze nieuwsbrief geven we je graag enkele suggesties om jezelf goed voor te bereiden. 

  1. Bereid je mentaal voor door scherp voor ogen te houden welke ‘service’ je kan bieden aan het directiecomité: wat kan je hen geven dat hen sterker maakt ten aanzien van vraagstukken waarmee ze momenteel geconfronteerd zijn.
  2. Alle associaties met examens die je bij jezelf zou oproepen, zullen je voor de voeten lopen. De eerste zorg van een directiecomité is niet jou te beoordelen. Het is wel hun zorg om vooruit te komen in relevante vraagstukken middels jouw inbreng.
  3. Spreek je presentatie eerst door met je vertegenwoordiger bij het Senior Management.
  4. Vraag na welk soort vragen je vrijwel zeker kan verwachten en van wie. Vraag dit aan je vertegenwoordiger of aan anderen die regelmatig aan het zelfde management comité presenteren. Vraag dit zeker over de directieleden die sleutel stakeholders zijn voor jouw file.
  5. Wees je bewust van de gevoeligheden van je publiek, inclusief interne rivaliteiten. Pols je sponsor hierover.
  6. Maak je presentatie zo kort mogelijk (elk woord kost geld). Als je je presentatie geeft op verschillende hiërarchische niveaus zou ze alsmaar korter moeten worden naarmate je stijgt op de ladder.
  7. Als je high level cijfers gebruikt, bereid je er dan op voor om ze ter plaatse toe te lichten.
  8. Zorg er voor dat je op één slide de essentiële overwegingen + de conclusies hebt. Gebruik deze ene slide wanneer je geconfronteerd wordt met de situatie dat je veel minder tijd hebt dan wat oorspronkelijk voorzien was.