MET DE NATIONALE PLOEG NAAR HET WERELDKAMPIOENSCHAP WIELRENNEN: HOE BOUW JE CONSENSUS TUSSEN AL JE STAKEHOLDERS?

Het is geen eenvoudige taak voor een bondscoach: je hebt een groep winnaars en velen van hen werken voor verschillende werkgevers. Bovendien: de wereldtitel winnen vergroot niet alleen significant de marktwaarde van de kampioen, maar ook voor zijn ploeg en broodheer legt het geen commerciële windeieren. Tenslotte: grote kampioenen hebben niet noodzakelijk een klein ego 😉. Hoe smeed je van dat zootje een hechte ploeg?

In projecten is het vaak niet veel anders. Elk van je stakeholders heeft zijn eigen doelstellingen waar bovendien heel vaak een fors deel van zijn of haar bonus vanaf hangt. Hoe krijg je die dan op één lijn?

Investeren in het bereiken van consensus rond je project is dan van cruciaal belang. Het is een proces dat in eerste instantie flink wat tijd kost maar die investering ruim terug betaalt omdat het engagement van stakeholders heel stevig is en tegen een stootje kan.

Susskind en Cruikshank zien drie essentiële ingrediënten om dit te doen.

  1. Werk in groep aan probleem oplossing

Breng al heel snel alle sleutelspelers samen en verduidelijk wat er met je project op het spel staat, welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en binnen welke krijtlijnen het project zijn beslag moet krijgen. Verzamel dan plenair de concerns van iedereen en zoek gezamenlijk naar oplossingen die zoveel mogelijk aan die bezorgdheden tegemoet komen.

  1. Kom formeel tot overeenstemming

Werk de eerste discussie uit tot een ontwerpakkoord. Breng iedereen weer samen en vraag om een expliciete goedkeuring door iedereen.

Wanneer sommigen toch terughoudend zijn, ga dan dieper in op wat er voor hen op het spel staat en zoek gezamenlijk naar oplossingen die aan hun bezorgdheden tegemoet komen. Ga met dit proces door tot je een zeer grote mate van consensus bereikt hebt.

  1. Hou je stakeholders aan hun commitments

Je werkomgeving zal voortdurend veranderen. Mensen worden vervangen, het economisch landschap verandert en er doen zich honderd-en-één onverwachte dingen voor. En toch wil je dat je stakeholders hun engagementen nakomen.

Je kan hierop anticiperen door op voorhand af te spreken wat men zal doen in een aantal mogelijke scenario’s, al kan je natuurlijk niet alles voorzien. Zorg er ook voor dat, van bij de eerste bijeenkomsten met je groep van stakeholders, iedereen zich akkoord verklaart om de afspraken te herzien als de context grondig wijzigt. Zoals: “wanneer de aangeduide kopman valt en uit de koers moet stappen, of in de finale geen goede benen blijkt te hebben, wat is dan ons plan B?

SUCCES BIJ JE VOLGENDE WK EN …….. EEN REGENBOOGTRUI STAAT JE VAST BEELDIG!!!!