STAKEHOLDERING®:

EEN MANAGEMENT MODEL VAN BIJ ONS

In projecten zijn tijd- en budgetoverschrijdingen zeer zelden te wijten aan een gebrek aan expertise. Mensen kennen hun vak. Veel vaker ligt het aan niet-taakgebonden factoren zoals gebrekkige communicatie en territoriumgevechten tussen stakeholders die elk hun eigen agenda volgen.

Stakeholdering® geeft een methodiek om niet-rationele processen rationeel en voorspelbaar te managen volgens het soliede wetenschappelijk onderbouwde MAPTAR-model.

Mapping: je brengt al je stakeholders in kaart, zowel bij de start als in de latere fases van het project en plot ze op een Impact – Betrokkenheid matrix. Op basis hiervan definieer je de sleutelspelers en bepaal je welke migraties er nodig zijn om je stakeholders op één lijn te krijgen.

Alliance toont je hoe je bondgenootschappen smeedt en goodwill creëert voor je project. Je kan hiervoor zowel bewuste als niet-bewuste technieken inzetten, voor zover je ze gebruikt met respect voor je stakeholders.

Prominence geeft je de instrumenten om ervoor te zorgen dat jouw project op het radarscherm van je stakeholders komt en blijft. Een niet geringe opdracht als je bedenkt hoeveel ballen elk van hen gelijktijdig in de lucht moet houden.

Thinking reikt je een eerste groep van beïnvloedingsstrategieën aan om je stakeholders te laten migreren naar een gunstiger positie tav je project. Het doel is: hun blik verruimen en onnodige aarzelingen weghalen.

Action voegt hier een andere familie van interventies aan toe: hoe kan je niet alleen hun blik verruimen maar er bovendien voor zorgen dat ze zich ook in hun gedrag voor je project engageren. Dit is het terrein van de ‘Nudging’ technieken.

Redirecting reikt je een arsenaal van interventies aan dat je toelaat om de weerstand tegen je ideeën om te buigen tot bondgenootschap. Je doet dit vooral door je te verdiepen in de goede redenen waarom sommige stakeholders hun hakken in het zand zetten en door voor die bekommernissen een oplossing te zoeken.

Over elk van deze elementen zal je in volgende nieuwsbrieven meer te weten komen. Het volledige verhaal kan je lezen in het nieuwe boek van Jan Van der Vurst: “Stakeholdering. Diplomatieke vaardigheden voor succesvolle projecten” dat in januari 2019 is verschenen.