Veiligheid tussen de oren

Veiligheid is voor bedrijven een topprioriteit. Regels, procedures en beschermingsmiddelen zijn stevig ingeburgerd. Veiligheid is echter veel meer dan dat. Er moet ook gefocust worden op het gedrag en de attitude van medewerkers zodat ze veiligheid ‘ademen’. ‘Veiligheid tussen de oren’ creëert een duurzame mentaliteitsverandering.  Lees verder >

Internaliseren van bedrijfscultuur

Elk bedrijf kiest bewust voor een aantal waarden. Deze waarden zullen pas echt betekenis hebben wanneer ze zichtbaar worden in de dagelijkse interne werking en in de geleverde service aan interne of externe klanten. Lees verder >

Co Building

Een blijvend voedende werkplek bouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker.

Co-building is een proces dat op een zeer gestructureerde, tijdsefficiënte (1/2 dag) en praktische manier zowel de chef als het team sterker maakt. Lees verder >

Absenteïsme

Langdurig ziekteverzuim is een belangrijke kost. Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks door zijn invloed op de motivatie van alle medewerkers. De Kenaz-aanpak is volledig preventief en gericht op het scheppen en onderhouden van een voedende en bevredigende werkcultuur. Lees verder >