Elk bedrijf kiest bewust voor een aantal waarden. Deze waarden zullen pas echt betekenis hebben wanneer ze zichtbaar worden in de dagelijkse interne werking en in de geleverde service aan interne of externe klanten.

Waarden inspireren het gedrag van binnenuit en gaan dus verder dan het louter aanleren van een aantal specifieke gedragsvormen. Het internaliseren van de bedrijfswaarden en als team bepalen wat dit betekent voor het dagdagelijkse werk speelt hierin een cruciale rol.

De deelnemers internaliseren de waarden van het bedrijf door er actief mee aan de slag te gaan. Ze evalueren de werking van hun ploeg aan de hand van de bedrijfswaarden en formuleren op basis hiervan concrete punten waarop ze nog kunnen verbeteren. Voor elk van deze punten werken ze een actieplan uit waarvoor het engagement van heel het team gevraagd wordt, zowel wat uitvoering als opvolging betreft. Het internaliseren en consolideren van de bedrijfswaarden heeft als doel een betere samenwerking, een verhoogde betrokkenheid en een sterkere commerciële attitude.

Het volledige traject bestaat uit 3 stappen:

  • Voortraject: Op basis van een vragenlijst bepaalt het team zelf haar verbeterpunten
  • Time Out: 1 dag op verplaatsing waarin de deelnemers concrete actieplannen maken
  • Natraject: Opvolging van de actieplannen. “Wat is al gerealiseerd en wat moet nog bijgestuurd worden?”

Alle medewerkers van één team. Alle niveaus in de dagelijkse werking. Bij voorkeur neemt ook iemand van het hoger management deel aan bepaalde onderdelen van het traject.