Privacybeleid Kenaz BVBA en Kenaz NV

 

De laatste aanpassing van deze pagina gebeurde op 5 juni 2018.

De informatie op deze pagina is op toepassing op de activiteiten en diensten van Kenaz BVBA en Kenaz NV, hierna kortweg ‘Kenaz’ genoemd. Wees u ervan bewust dat Kenaz geen verantwoordelijkheid draagt voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Op deze pagina vindt u informatie over welke gegevens we mogelijk van u verzamelen en voor welke doeleinden ze gebruikt kunnen worden. Kenaz respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en deelnemers aan haar activiteiten. We dragen er zorg voor om alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt vertrouwelijk te behandelen.

Wijzigingen

We raden u aan om met regelmaat deze pagina te raadplegen. Aangezien we voortdurend onze werking evalueren en aanpassen, kan deze privacyverklaring wijzigingen ondergaan.

Doeleinden

Informatie die wij verzamelen, wordt enkel gebruikt voor de doeleinden die u in deze verklaring kan terugvinden, tenzij u vooraf uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor bijkomstige doeleinden te gebruiken.

Inschrijven

Om deel te nemen aan de activiteiten van Kenaz dient u zich gewoonlijk in te schrijven en ons bepaalde persoonsgegevens te bezorgen. We gebruiken deze gegevens enkel om uw inschrijving op te volgen en voor de organisatie van de activiteit waarvoor u inschrijft. Voor bepaalde activiteiten verzamelen wij gegevens voor onderzoek, feedback of consultancy.  Deze gegevens worden opgeslagen in onze IT-infrastructuur. Voor in company opleidingen worden deze gegevens vaak ter beschikking gesteld door de werkgever.

Communicatie

Als u ons contacteert via e-mail, onze contactformulieren of door middel van andere soorten berichten, kunnen deze berichten door ons bewaard worden. Wanneer dit relevant is, zullen we u om aanvullende, mogelijk persoonlijke informatie vragen om onze dienstverlening naar u toe te optimaliseren. Deze gegevens worden opgeslagen in onze IT-infrastructuur.

Cookies

De website van Kenaz maakt gebruik van “cookies” om het verkeer naar en het gebruik van onze site te analyseren. Aan de hand van deze gegevens worden rapporten opgesteld over onze website-activiteit.

Hierbij maken we gebruik van de diensten van Google Analytics. Google verbindt zich aan een passend niveau van bescherming door het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel te onderschrijven. Dit houdt in dat informatie die Google verzamelt op servers in het buitenland kan worden opgeslagen en dat deze informatie kan worden doorgegeven aan derden, als zij deze verwerken in naam van Google of als Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De gegevens die Google verzamelt, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd. Uw IP-adres, naam en dergelijke worden niet doorgegeven.

Als u initiatief onderneemt om het gebruik van cookies tegen te gaan op deze website, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteit niet toegankelijk zal zijn of dat de website niet naar behoren functioneert.

Intellectuele eigendom

De inhoud die u op deze website kan terugvinden is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Kenaz of rechthoudende derden. Dit houdt onder meer in: logo’s, tekeningen, merken, data, teksten, beelden, product- of bedrijfsnamen.

Derden

In het kader van bepaalde opleidingen of activiteiten kunnen gegevens gedeeld worden onder groepsgenoten en met de trainers of begeleiders van Kenaz in een afgeschermde omgeving. Onze werknemers zijn steeds verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren.

Aansprakelijkheid

De informatie die Kenaz op haar website of nieuwsbrief aanbiedt is van algemene aard en niet toegespitst op specifieke personen of omstandigheden. Ze kan derhalve niet als advies van persoonlijke, juridische of professionele aard worden aanzien.

Kenaz zet zich in om steeds correcte, nauwkeurige en volledige informatie aan te bieden en eventuele onjuistheden of omissies zo snel mogelijk recht te zetten. Kenaz kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortkomen uit het gebruik van informatie die op deze website wordt aangeboden.

Als u gebreken zou vaststellen op onze website, vragen wij u om deze aan ons te melden, bijvoorbeeld via ons contactformulier.

Kenaz kan geen garanties bieden voor de goede werking van deze website en behoudt zich het recht om de inhoud van deze website aan te passen zonder aankondiging. Kenaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet beschikbaar zijn of slecht functioneren van de site of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de website.

Nieuwsbrief

We bieden deelnemers aan onze activiteiten, bezoekers aan onze website en andere contactpersonen de mogelijkheid om zich vrijblijvend in te schrijven op onze nieuwsbrief. Deze inschrijving en de gegevens die verstrekt worden in het kader hiervan, kunnen te allen tijde worden aangepast door middel van de hyperlink onderaan elke nieuwsbrief.

Aanpassen van gegevens

U kan te allen tijde contact met ons opnemen als u uw gegevens wil inzien, aanpassen of verwijderen uit onze bestanden. Gegevens die Kenaz verzameld heeft worden bewaard tot we een vraag tot verwijdering of aanpassing ontvangen of tot zij wegens onbruik opgeschoond worden.

Gegevensbeschermingsautoriteit

In België ziet de Gegevensbeschermingsauthoriteit toe op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. U kan zich tot hen richten via de officiële website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.