Presenteren aan senior management

Tips van directie comités van Bel 20 bedrijven (deel 3)

Leden van directiecomités van Bel 20 bedrijven hebben ons heel wat geleerd over wat je best wel en niet doet als je presentaties geeft op hun niveau. Hieronder vind je deel 3 van de suggesties die we graag met je delen. Er zijn er nog meer onderweg en natuurlijk krijg je het volledige plaatje in onze masterclasses.

3. Kaderen van je boodschap

  1. Leg in eenvoudige woorden uit waarom dat je op het management comité aanwezig bent.
  2. Een groot aantal presentaties komt uit de lucht gevallen. Geef bij het begin aan wat de context is van je onderwerp, waarom je iets presenteert, welke stappen je zal zetten en wat je verwacht van het management comité. Als je dit niet doet betekent dit vaak tijdsverspilling.
  3. Ga er niet van uit dat iedereen bij je publiek het onderwerp even goed kent. Benoem de essentie van je boodschap en geef aan waarom je onderwerp zinvol is voor dit specifieke publiek.
  4. Besteed niet te veel tijd aan het agenda van je presentatie. Gebruik hiervoor maximum 15 seconden.
  5. Geef vooraf aan hoeveel punten je wil maken (max = 3).
  6. Als je presentatie een follow-up is van een vroegere, zeg dit dan duidelijk.
  7. Geef het verband aan tussen jouw onderwerp en de essentiële elementen van de bedrijfsstrategie. Ga er niet van uit dat mensen het verband wel zullen kennen.
  8. Geef aan met welke sleutelfiguren de inhoud van je presentatie al besproken is en hoe daarop gereageerd werd. Als er verschillende standpunten naar boven kwamen, noem die dan. Stop dit niet weg uit angst dat je hier mee voor het blok zou kunnen gezet worden.
  9. Als in je presentatie iets zegt wat voorbouwt op het verleden of kadert in wat al lopende is, benoem dit dan. Dit maakt deel uit van het schetsen van de context.

Als je met deze en vele andere inzichten aan de slag wil gaan, nodigen we je graag uit voor onze masterclass: