Laden Evenementen

Zowel op professioneel als op privévlak is het belangrijk jezelf in te schalen op het vlak van assertiviteit. Nadat je op de hoogte bent van hoe je je verhoudt ten aanzien van anderen, zal communicatie een belangrijke rol spelen.
Welke wetten bestaan er rond communicatie en hoe versterk ik mezelf hierin? Hoe ga ik om met manipulatie? Welke ‘wapens’ kan ik hiertegen gebruiken? Hoe reageer ik op kritiek en hoe kan ik daar op een constructieve manier mee omgaan?

 

Doelstelling

 

Aan het einde van het leertraject zullen de deelnemers:

  • Hun eigen stijl op het vlak van assertiviteit kunnen identificeren
  • Sub-assertieve en agressieve gedragingen bij anderen beter begrijpen
  • Geëxperimenteerd hebben met concrete gedragingen die meer respectvol zijn ten opzichte van henzelf en ten opzichte van anderen
  • Hun assertiviteit ontwikkeld hebben zowel op het werk als in hun privéleven
  • Ook na de training opgevolgd worden om de opgedane vaardigheden blijvend meester te zijn

 

Programma

Dag 1
• Assertiviteitsprofielen
• Fundamentele communicatieregels (met inoefenen)
• Fundamentele assertiviteitswetten, inclusief omgaan met hiërarchische meerderen (met inoefenen)

Dag 2
• Omgaan met manipulatie
• Omgaan met kritiek
• Invloed van onze gedachten op ons gedrag: R.E.T.
• Persoonlijk actieplan

 

Werkvorm

  • Demonstratie van de kernconcepten aan de hand van korte experimenten en videodemonstraties
  • PowerPointpresentatie
  • Real life toepassingen met een buddy als klankbord
  • Oefeningen met individuele feedback