Laden Evenementen

Niemand werkt in isolement. De resultaten die men behaalt worden altijd mee beïnvloed door de goodwill van anderen om een bijdrage te leveren.
In dit programma wordt de basis gelegd om goed met anderen samen te werken. Het zal heel duidelijk worden hoe de eigen manier van doen het gedrag van anderen beïnvloedt en welke kennis men hierin zelf kan maken.

 

Doelstellingen

Concreet leren de deelnemers:

 • inzicht verwerven in hun huidige communicatiestijl
 • andere communicatiestijlen kennen
 • wanneer welke stijl te gebruiken en flexibel te wisselen tussen verschillende stijlen
 • inzicht verwerven in de verschillende karaktertypes van de mensen rondom hen
 • het karaktertype van mensen inschatten
 • zichzelf optimaal voorbereiden op een concrete situatie

Na afloop van de training is een deelnemer effectiever in het communiceren met mensen waarmee hij/zij samenwerkt. Hij/zij kan op basis van de situatie waarin hij/zij zich bevindt of op basis van het karaktertype dat voor hem/haar zit de meeste effectieve communicatiestijl bepalen en toepassen. Op die manier bereikt de deelnemer zijn/haar doel en ervaart zowel hij/zij als de ander een betere verstandshouding en samenwerking.

 

Programma

Dag 1

 • Mentale brillen
 • Communicatiemodel Harisson & Berlew
 • Toelichten + bestuderen 360°-rapporten gedragsstijl
 • Oefeningen op het model

Dag 2

 • Oefenen met “pull-stijlen”: technieken van actief luisteren
 • Oefenen met “push-stijlen”: duidelijke en overtuigende boodschappen
 • Synthese-oefening toegepast op “omgaan met meningsverschillen”
 • Bespreking oefening + videodemonstraties
 • Opmaken actieplan

Dag 3

 • Bespreking actieplan
 • Introduceren en invullen vragenlijst “Jungiaanse Typologie”
 • Toelichten van het model van MBTI
 • Valideren van het eigen type
 • Studie van het eigen typerapport
 • Bespreken van temperamenten deel 1: verkennen van het eigen temperament

Dag 4

 • Bespreken van temperamenten deel 1: verkennen van verschillen tussen temperamenten
 • Inschatten van types
 • Praten met types: hoe kan ik mijn communicatie afstemmen op de eigenheid van een andere persoon: praktische oefeningen
 • Opstellen van actieplan communicatie

 

Traject en duurtijd

 • Voortraject: in voorbereiding op de training zetten de deelnemers een 360°-survey uit om hun communicatiestijl in kaart te brengen
 • De training zelf bestaat uit twee modules van twee dagen. Tussen deze twee modules is er tijd voorzien voor een toepassing van het geleerde op de job.
 • Een aantal weken na de training wordt een individuele coaching voorzien, zodat samen gezocht kan worden naar antwoorden op openliggende leervragen.

 

Werkvorm

 • Instrumenten voor zelfreflectie (vragenlijst + rapport)
 • Demonstratie van de kernconcepten aan de hand van korte experimenten en videodemonstraties
 • Real life toepassingen met een buddy als klankbord
 • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemers

 

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de aanvang van de training.