Laden Evenementen

Inhoudelijke verschillen van mening zijn een noodzakelijk bestanddeel van het succes voor elke onderneming. Meer nog, in elk veranderingsproces krijg je te maken met weerstand. Vrijwel steeds zijn er binnen groepen of organisaties mechanismen van probleemoplossing aanwezig om meningsverschillen te vertalen in betere oplossingen dan diegene die er al waren.

Wanneer meningsverschillen ook een emotionele lading krijgen liggen oplossingen minder voor de hand. Wanneer men enkel nog maar de financiële kost van dit soort conflicten narekent, komt men tot onthutsende resultaten. Dit alleen al verantwoordt de inspanning om te investeren in het vergroten van het probleemoplossend vermogen van managers en medewerkers.

Doelstellingen:

Op het einde van het programma zullen de medewerkers:

  • Een kader hebben om het belang van conflicthantering te zien.
  • Beschikken over een methodiek voor het omgaan met weerstand als betrokken partij.
  • Weten wanneer ze wel en niet expliciet moeten ingaan op interpersoonlijke wrijvingen.
  • Een heel precieze methodiek hebben om betekenisvolle spanningen stap voor stap zelf op te lossen.

Programma:

Tijdens de tweedaagse training komen volgende inhoudelijke topics aan bod:

  • Weerstand en verandering
  • Verschillende niveau’s van weerstand
  • Omgaan met emotionele weerstand
  • Ombuigen van weerstand in gesprekssituaties
  • Verbindend communiceren als kapstok voor transparantie en eerlijkheid

Traject en duurtijd

Deze training bestaat uit twee dagen opleiding in groep. Na de tweede dag is er een individueel coachingsmoment. Hierin wordt dieper ingezoomd op individuele cases.

Doelgroep

Voor medewerkers en voor leidinggevenden op elk niveau.