Laden Evenementen

Inhoudelijke verschillen van mening zijn een noodzakelijk bestanddeel van het succes voor elke onderneming. Vrijwel steeds zijn er binnen groepen of organisaties mechanismen van probleemoplossing aanwezig om meningsverschillen te vertalen in betere oplossingen dan diegene die er al waren.
Wanneer meningsverschillen ook een emotionele lading krijgen liggen oplossingen minder voor de hand. Wanneer men enkel nog maar de financiële kost van dit soort conflicten narekent, komt men tot onthutsende resultaten. Dit alleen al verantwoordt de inspanning om te investeren in het vergroten van het probleemoplossend vermogen van managers en medewerkers.

 

Doelstellingen

Op het einde van het programma zullen de medewerkers:

  • Een kader hebben om het belang van conflicthantering te zien
  • Beschikken over een methodiek voor het omgaan met conflicten als betrokken partij
  • Weten wanneer ze wel en niet expliciet moeten ingaan op interpersoonlijke wrijvingen
  • Een heel precieze methodiek hebben om betekenisvolle spanningen stap voor stap zelf op te lossen
  • Beschikken over een methodiek voor het omgaan met conflicten als buitenstaander

 

Programma

De training focust op het managen van conflicten waarin de deelnemer zelf betrokken partij is.
De training behandelt het 4-stappenmodel voor het managen van conflicten:

• Stap 1: creëer bereidheid tot gesprek
• Stap 2: plan de context
• Stap 3: praat het uit (opening, luistertaken, dialoogtaken, doorbraak)
• Stap 4: maak een akkoord

 

Werkvorm

  • Gestructureerde inputs
  • Videodemonstraties
  • Vaardigheidstraining