Laden Evenementen

Situering

Om een project succesvol te realiseren, heb je de medewerking nodig van vele partijen. Elk van hen heeft zijn eigen doelstellingen en zijn eigen agenda. Die op elkaar afstemmen vraagt empathie en respectvol beïnvloeden van je Stakeholders.

Doelstellingen

Op het einde van het programma zullen de deelnemers:

 • Een beter begrip hebben van zowel de rationele als de niet rationele drivers van hun stakeholders
 • Territoriumgevoeligheid kunnen ontdekken en er respectvol mee omgaan
 • Praktische hulpmiddelen hebben om buy-in te creëren voor hun ideeën bij stakeholders
 • Het gedrag van mensen in machtsposities beter kunnen begrijpen, lezen en erop inspelen
 • Weerstand kunnen ombuigen

Doelgroep

Medewerkers die voor hun succes mede afhankelijk zijn van de goodwill van andere partijen, zowel lokaal als virtueel.

Traject en duurtijd

De training zelf bestaat uit twee modules van een dag, gevolgd door één uur individuele coaching met de trainer en is gebaseerd op het boek: “Stakeholdering. Diplomatieke vaardigheden voor succesvolle projecten” van de trainer, Jan Van der Vurst, Phd.

Als leidraad gebruiken we het Kenaz MAPTAR® -model:

 • apping
 • lliance
 • rominence
 • hinking
 • ction
 • edirecting

Meer bepaald komen de volgende topics aan bod:

 1. Mapping: je stakeholders in kaart brengen: wat hun huidige positie is ten aanzien van je project, welke migraties op het vlak van betrokkenheid je wenst en wat voor elk van hen essentieel belangrijk is in hun business en voor hun succes.
 2. Alliance: Hoe bouw je vertrouwen op, zowel in jouw competentie als in je intentie om respectvol met je stakeholders om te gaan?
 3. Prominence: Hoe zorg je ervoor dat jouw project op het radarscherm van elk van je stakeholders komt en blijft?
 4. Thinking: Hoe zorg je ervoor dat de bril waarmee ze naar jouw project kijken genuanceerd en positief wordt of blijft?
 5. Action: Hoe zorg je ervoor dat ze zich daadwerkelijk voor het project engageren?
 6. Redirecting: Wanneer je op weerstand botst, hoe buig je die dan om?

Werkvorm

 • Aanreiken en bespreken van modellen
 • Inoefenen van de technieken
 • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemer

Prijs

 € 1620* per deelnemer, voor twee dagen, inclusief catering

*Per extra deelnemer van uw organisatie ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer)

Deelnemers

Groepen van maximum 12 deelnemers voor wie het in hun functie van belang is om hun ideeën ingang te laten vinden: projectleiders, stafmedewerkers en leidinggevenden.
Nota: We bieden dit programma ook in-company aan en stemmen daarvoor graag met je af, zodat we een training op maat kunnen voorstellen.

Annuleringsvoorwaarden

We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.