Laden Evenementen

In professionele organisaties gaat men er vaak van uit dat de kwaliteit van een idee of voorstel er automatisch zal voor zorgen dat het aanvaard wordt. De praktijk toont aan dat dit een weliswaar noodzakelijke maar lang niet voldoende voorwaarde is voor het doen ingang vinden van een idee.

Doelstelling

Aan deelnemers de inzichten en vaardigheden aanreiken om bij stakeholders commitment te creëren voor hun project.

Als leidraad gebruiken we het Kenaz MAPTAR® -model:

 • M apping
 • lliance
 • P rominence
 • T hinking
 • A ction
 • R edirecting

Meer bepaald gaat dit over:

 1. Mapping: je stakeholders in kaart brengen: wat hun huidige positie is ten aanzien van je project, welke migraties op het vlak van betrokkenheid je wenst en wat voor elk van hen essentieel belangrijk is in hun business en voor hun succes.
 2. Alliance: Hoe bouw je vertrouwen op, zowel in jouw competentie als in je intentie om respectvol met je stakeholders om te gaan?
 3. Prominence: Hoe zorg je ervoor dat jouw project op het radarscherm van elk van je stakeholders komt en blijft?
 4. Thinking: Hoe zorg je ervoor dat de bril waarmee ze naar jouw project kijken genuanceerd en positief wordt of blijft?
 5. Action: Hoe zorg je ervoor dat ze zich daadwerkelijk voor het project engageren?
 6. Redirecting: Wanneer je op weerstand botst, hoe buig je die dan om?

Werkwijze

 • Aanreiken en bespreken van modellen.
 • Inoefenen van de technieken.
 • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemer.

Deelnemers

Groepen van maximum 12 deelnemers voor wie het in hun functie van belang is om hun ideeën ingang te laten vinden: projectleiders, stafmedewerkers en leidinggevenden.
Nota: We bieden dit programma ook in-company aan en stemmen daarvoor graag met je af, zodat we een training op maat kunnen voorstellen.