Laden Evenementen

Presentaties kunnen geven behoort tot het basis instrumentarium van het gros van medewerkers en kaderleden. De opgave is steeds dubbel: enerzijds informatie overbrengen en anderzijds dit doen op zo een manier dat toehoorders ook aangesproken en gemobiliseerd worden.

 

Doelstellingen

Op het einde van het programma zullen de deelnemers:

  • Een helder inzicht hebben in de stappen die gezet worden in het traject van een presentatie. Zowel de voorbereiding, de start van de presentatie, de body als de afsluiting worden behandeld
  • Een goed beeld hebben van eigen sterktes en actiepunten bij het presenteren
  • Over handvatten beschikken om actiepunten concreet en onmiddellijk aan te pakken
  • Precies weten hoe in te spelen op de noden van een groep zonder de hoofdlijn van de presentatie uit het oog te verliezen
  • Weten hoe ze hun présence kunnen vergroten
  • Over generieke en specifieke do’s en don’ts beschikken bij presenteren, inclusief het gebruik van PowerPoint

 

Werkvorm

Dit is bij uitstek een doe-programma. Er worden kort technieken en denkkaders gedemonstreerd en toegelicht, maar vooral worden ze ingeoefend en krijgen deelnemers herhaalde malen persoonlijke feedback zodat hun vooruitgang doorheen de twee dagen sterk en ook voor hen zelf zeer zichtbaar is.

 

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de aanvang van de training.