Laden Evenementen

Wanneer we slechts voor een stuk bewust zijn van wat er speelt in werkrelaties en in gesprekken met onze collega’s hebben we relatief weinig middelen in de hand om de relatie en de gesprekken te sturen naar een uitkomst die voor alle betrokkenen verrijkend is.

In deze training krijg je meer zicht op wat er in interacties gebeurt, zowel bij jezelf als bij je gesprekspartners.

 

 

Doelstellingen

Op het einde van deze tweedaagse training zullen deelnemers:

 • Veel gedifferentieerder kunnen ‘luisteren’ naar wat er bij hen zelf gebeurt en dit als stuur informatie kunnen gebruiken
 • De vaardigheden hebben om bij hun gesprekspartners naar boven te krijgen wat ze in de interactie nodig hebben: hun gevoelens en behoeften
 • Hun repertorium van empathisch begrip en gedrag aanzienlijk uitgebreid hebben
 • Bovenstaande inzichten kunnen vertalen in tussenkomsten die tot uitkomsten en beslissingen leiden die voldoening geven zowel voor henzelf als voor hun gesprekspartners

 

 

Doelgroep

Deze training is van groot belang voor iedereen die zijn/haar doelstellingen enkel kan bereiken middels samenwerking met anderen.

 

Programma

De fundamenten van Verbindend Communiceren

 • Het verschil tussen waarnemen en oordelen: egocentrisme versus gerichtheid op de andere
 • Hoe kun je voeling houden met je eigen beleving tijdens gesprekken en interacties en die gebruiken als stuurinformatie binnen gesprekken?
 • Hoe kan je iemand anders’ emoties aanvoelen en toetsen?
 • Wat heeft de andere nodig en hoe kom je te weten wat voor iemand anders belangrijk is?
 • Het formuleren van juiste verzoeken richting de ander (verwachtingen, feedback of waardering) volgens de principes van Verbindend Communiceren

Empathisch luisteren als onderdeel van Verbindend Communiceren

 • Je eigen interne dialoog in de gaten hebben
 • Hoe kan je empathie gebruiken als stapsteen voor het bereiken van uitkomsten die voor beiden constructief zijn?
 • Hoe ga je om met negatieve emoties van anderen: hoe kan je ze respectvol laten wegebben?

 

Werkvorm

Om de vaardigheden rond Verbindend Communiceren voldoende te verruimen en verdiepen wordt er gelijktijdig aandacht besteed aan drie terreinen:

 1. Attitude: van binnenuit geïnteresseerd en geboeid zijn door het verkennen van de denk- en gevoelswereld van anderen en in die van jezelf.
 2. Vaardigheid: interesse kunnen omzetten in gericht vragen en observeren van anderen en in het waarnemen van de eigen gevoelens als toegangspoort tot de gevoelens van anderen.
 3. Gewoontes: weten hoe men het eigen gewoontegedrag kan veranderen en dit ook doen.

Om op deze drie terreinen vooruitgang te boeken worden verschillende leermiddelen ingezet:

 • Oefeningen waarin basisbewustzijn en de basisvaardigheden worden ingeoefend.
 • Bewustwording van de verschillen binnen de groep van deelnemers en verkennen hoe men deze verschillen tot hun recht kan laten komen.
 • Oefeningen in de kunst om de wereld te zien door andere ogen aan de hand van praktijksituaties die de deelnemers aanbrengen.

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de aanvang van de masterclass.