Laden Evenementen

In professionele organisaties gaat men er vaak van uit dat de kwaliteit van een idee of voorstel garant staat voor de acceptatie ervan. De praktijk toont aan dat dit een weliswaar noodzakelijke maar lang niet voldoende voorwaarde is voor het doen ingang vinden van een idee.

 

Doelstellingen

Aan deelnemers de inzichten en vaardigheden aanreiken om goodwill te creëren voor hun ideeën en deze vervolgens te laten accepteren.

Op het einde van het programma zullen de deelnemers:

 • Een verdiept inzicht in de eigen stijl van beïnvloeding hebben en de gevolgen ervan
 • Een verdiept inzicht hebben in strategieën van beïnvloeding en hun indicaties
 • Beschikken over verruimde mogelijkheden in het uitbouwen van allianties en in het constructief spelen van het politieke spel
 • Beschikken over een vergrote competentie om een boodschap te laten accepteren
 • De noodzaak begrijpen om de taal van de andere te spreken om gehoord te worden

 

Programma

De training richt zich op het versterken van volgende instrumentele vaardigheden:

 • Stakeholderanalyse maken
 • Principes voor het geven van een boodschap: opbouwen van een argumentatie conform de beslisstijl van de toehoorders
 • Alfa- en Omegastrategieën om enerzijds een boodschap aantrekkelijker te maken en anderzijds de weerstand ertegen te verminderen
 • Strategieën om jezelf mentaal voor te bereiden op belangrijke beïnvloedingssituaties

Om deze vaardigheden te versterken worden volgende onderwerpen behandeld:

De fundamenten van beïnvloeding (Module 1 – 2 dagen):

 • De noodzaak van beïnvloeden
 • Het creëren van de juiste mindset als beïnvloeder
 • Hoe bondgenootschap creëren?
 • Aansluiten en sturen als centraal mechanisme
 • Hoe kan je je geloofwaardigheid vergroten?
 • Hoe kan je appelleren aan het mechanisme van wederkerigheid?
 • Hoe kan je je mentaal voorbereiden op moeilijke beïnvloedingssituaties?
 • Hoe kan je blijven luisteren als je intenties of geloofwaardigheid in vraag worden gesteld?

Beïnvloedingstechnieken en –strategieën (Module 2 – 2 dagen):

 • Stakeholderanalyse: definiëren van de sleutelfiguren in een beïnvloedingsvraagstuk en bepalen van hun belangen
 • Beslisstijlen van sleutelfiguren en hoe daarop in te spelen
 • Beïnvloeden van rationele besluitvorming
 • Alfa-strategieën: hoe maak ik mijn boodschap/voorstel aantrekkelijker?
 • Omega-strategieën: hoe verminder ik de weerstand tegen mijn boodschap/voorstel?
 • Beïnvloedingstactiek: hoe combineer ik de verschillende technieken tot een coherente aanpak?

 

Traject en duurtijd

 • In voorbereiding op de training zetten de deelnemers een 360°-survey uit. De rapportering van de resultaten worden tijdens de kick-off (halve dag) en de individuele intake (1 uur) bestudeerd en vertaald in individuele leerdoelen
 • De training zelf bestaat uit twee modules van elk twee dagen. Tussen deze twee modules is er tijd voorzien voor een toepassing van het geleerde op de job
 • Het natraject bestaat uit een individuele coaching van 1 uur op basis van de initiële doelstellingen van elke deelnemer. Hier wordt besproken hoe het geleerde verder in de praktijk kan worden gebracht

 

Werkvorm

 • Aanreiken en bespreken van modellen
 • Inoefenen van de technieken
 • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemers

 

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de aanvang van de training.

Kick-off en individuele gesprekken vinden plaats in Beerse.